Til hovedinnhold

Klage på kontrollsanksjon

Klageskjema

Trykk her for klageskjema

Tidsfrister og betingelser

Klagen må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at kontrollsanksjonen er ilagt.

Klagen må inneholde eventuelle bevis/dokumentasjon, som har betydning for saksbehandlingen. Vi tar dessverre ikke imot klager på ilagte kontrollsanksjoner per telefon.

Klagen må inneholde minst følgende:

  • Navn og adresse på fører
  • Saksnummer eller nummer på kontrollsanksjonen
  • Registreringsnummeret på kjøretøyet
  • Kortfattet tekst om hvorfor kontrollsanksjonen bestrides