Til hovedinnhold

Kundeservice

Våre kundeserviceavdeling er ansvarlig for alle henvendelser fra kunder. Denne avdelingen håndterer langtidsleie av p-plasser, klager på kontrollsanksjoner, samt alle andre henvendelser vedrørende parkering på områdene vi drifter.

Kontakt OSS

Åpningstider

Mandag–fredag:
Kl. 8:00–22:00
Lørdag:
Kl. 9:00-21:00
Søndag:
Stengt
(avvik kan forekomme)

Telefon

Kontakt oss på telefonnummer 23 08 01 99
Vi tar ikke imot klager på ilagte kontrollavgifter per telefon.

Send inn klage på kontrollsanksjon via klageskjema her.

E-post

Du kan også sende en e-post til post@timepark.no eller utleie@timepark.no
For henvendelser vedrørende ParkLink, vennligst kontakt:  parklink@timepark.no / 23 20 23 00
Gjelder henvendelsen generelle driftshenvendelser, vennligst send e-post til drift@timepark.no

Postadresse

Time Park AS
Postboks 489 Sentrum
0105 Oslo

Klage på kontrollsanksjon

Klageskjema

Trykk her for klageskjema

Tidsfrister og betingelser

Klagen må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at kontrollsanksjonen er ilagt.

Klagen må inneholde eventuelle bevis/dokumentasjon, som har betydning for saksbehandlingen. Vi tar dessverre ikke imot klager på ilagte kontrollsanksjoner per telefon.

Klagen må inneholde minst følgende:

- Navn og adresse på fører
- Saksnummer eller nummer på kontrollsanksjonen
- Registreringsnummeret på kjøretøyet
- Kortfattet tekst om hvorfor kontrollsanksjonen bestrides

Parkeringsforskriften

Fra 01.01.2017 vil vi regulere våre plasser etter bestemmelsene i den nye parkeringsforskriften. 

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)