Til hovedinnhold

Personvern

Time Parks personvernerklæring for områder med ANPR løsning og ParkLink

Personvernpolicy for parkeringstjenester

Når du benytter deg av våre parkeringstjenester blir det behandlet personopplysninger om deg. Det er Time Park AS / Time Park Service(org. nr. 991 003 975 /  991 004 343) ("vi" og "oss") som er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningslovens vilkår.  I det følgende vil vi informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hva vi bruker opplysningene til og hvilke rettigheter du har.  

Når du kjører inn og ut av våre parkeringsanlegg tar vi bilde av nummerskiltet på kjøretøyet ditt. Vi bruker bildene, samt opplysninger om tid og sted for når disse er tatt, til å beregne parkeringsavgift.  Dersom det ikke foreligger skyldig avgift ved utkjøring, blir bildene slettet etter utkjøring. Dersom det foreligger skyldig avgift blir bildene slettet først når avgiften er betalt eller kravet på annen måte bortfaller. Kameraet fanger ikke opp personer som befinner seg inne i kjøretøyet.

Dersom du klager på beregnet parkeringsavgift eller ilagt kontrollsanksjon vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i klagen. Dette omfatter typisk navn og adresse på fører. I tillegg vil det kunne fremgå ytterlige opplysninger om fører og andre personer i din begrunnelse for klagen og av eventuell dokumentasjon som du legger ved denne.  Merk at du bare bør gi oss opplysninger som er relevante og nødvendige for at vi skal kunne ta stilling til klagen. Time Park vil innhente opplysninger om hvem som er eier av kjøretøyet fra Motorvognregisteret. Dersom saken overtas av Kredinor, vil de innhente videre opplysninger fra Motorvognregisteret.

Personopplysningene dine vil kun bli delt med andre i lovpålagte tilfeller, som ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlig myndighet.  Dette inkluderer selskapets innkrever av ubetalte avgifter – Kredinor.

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til. Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige skal de rettes eller slettes, med mindre det er i strid med lov.  Dersom du har ytterligere spørsmål, eller ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du kontakte oss på 23 08 01 99.

Dersom du bruker ParkLink gjelder i tillegg følgende personvernpolicy: 

PERSONVERNPOLICY FOR PARKLINK

SAMTYKKE

Når du registrerer deg som bruker av ParkLink (“Tjenesten”) og benytter deg av Tjenesten, samtykker du til behandling av personopplysninger som beskrevet i denne personvernpolicy. Merk at du når som helst kan trekke ditt samtykke tilbake, gjennom å melde deg av Tjenesten. Det kan du gjøre direkte i app`en.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Det er Prosessor AS (org. nr. 996 812 111) (“vi” og “oss”) som er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningslovens vilkår.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BLIR BEHANDLET

Behandlingen omfatter opplysninger du selv gir oss når du registrerer deg som bruker, eller som hentes fra offentlig tilgjengelige registre og opplysningstjenester. Dette omfatter navn, alder, kjønn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, opplysninger om betalingskort og om kjøretøyet (registreringsnummer, type og merke).

Det blir også registrert opplysninger om hvor, når og hvordan du bruker Tjenesten, herunder hvilke tilbud og fordeler du benytter deg av.

HVA VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL

Vi bruker personopplysningene dine for å:

•administrere og levere Tjenesten i tråd med våre Brukevilkår, herunder å informere om tilbud og andre fordeler fra våre partnere og utsalgssteder i nærheten, å ta imot betaling, å besvare henvendelser fra deg og informere deg om endringer i Brukervilkår

•forbedre og videreutvikle Tjenesten

•oppfylle lovpålagte plikter, som for eksempel regnskaps- og bokføringsplikt

Opplysningene blir slettet når ovennevnte formål er oppfylt.

DELING AV INFORMASJON

Personopplysningene dine vil kun bli delt med tredjeparter i lovpålagte tilfeller, som ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlig myndighet.

 Dersom opplysningene blir overført til stater som ikke sikrer forsvarlig behandling av personopplysningene, vil vi treffe nødvendige tiltak for å sikre at også mottaker behandler dine personopplysninger sikkert og i tråd med denne Personvernpolicy.

INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til. Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige skal de rettes eller slettes.

 

Enkelte opplysninger kan du se, rette og slette direkte i app`en. Ellers må du ta kontakt med oss, på office@prosessor.net For å sikre at opplysningene leveres til rett person, kan vi be om at innsynsbegjæringen er skriftlig eller at din identitet verifiseres på annen måte.

Med unntak av i ovennevnte tilfeller vil vi ikke slette opplysningene dine før du melder deg av Tjenesten.

 Opplysninger som er underlagt lovpålagt oppbevaringsplikt slettes allikevel først når oppbevaringsplikten opphører.

ENDRINGER

Den til enhver tid gjeldende Personvernpolicy vil være tilgjengelig i app`en. Ved vesentlige endringer vil vi be deg om å godkjenne disse i samsvar med bestemmelser om endringer i brukervilkårene.