Til hovedinnhold

Parkeringsvilkår

Frem til  og med 31.12.2017 er våres områder regulert etter standardvilkår for privat parkeringsregulering. Fra 01.01.2017 vil våres områder være regulert etter den nye parkeringsforskriften.

Parkeringsforskriften

Fra 01.01.2017 vil vi regulere våre plasser etter bestemmelsene i den nye parkeringsforskriften. 

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)